Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sözleşmesi

İşbu KVKK Sözleşmesi ("Sözleşme"), aşağıda belirtilen taraflar arasında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin taahhütleri içermektedir.

Taraflar

Veri Sorumlusu (Firma):

Firma Adı: silahtar makina

E-posta: info@silahtar.com.com.tr

Web Sitesi: https://silahtar.com.tr

Veri Sahibi (Müşteri):

1. Amaç ve Kapsam

1.1. Veri Sorumlusu, Veri Sahibi'nin kişisel verilerini KVKK'ya uygun olarak işlemeyi ve korumayı taahhüt eder.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi

2.1. Veri Sorumlusu, Veri Sahibi'nin kişisel verilerini yalnızca belirli amaçlarla işleyecektir. Bu amaçlar ve işleme şartları ayrı bir veri işleme politikası veya açık rıza formu ile belirlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Korunması

3.1. Veri Sorumlusu, kişisel verileri güvenli bir şekilde saklamayı ve yetkisiz erişimden korumayı taahhüt eder.

4. Veri Sahibi Hakları

4.1. Veri Sahibi, KVKK kapsamında sahip olduğu haklara saygı gösterilmesini talep edebilir. Bu haklar arasında bilgi edinme, düzeltme, silme ve veri işleme faaliyetlerine itiraz etme gibi haklar bulunmaktadır.

5. Sözleşme Değişiklikleri

5.1. Veri Sorumlusu, bu Sözleşme'yi değiştirme hakkını saklı tutar ve değişiklikleri Veri Sahibi'ne bildirmekle yükümlüdür.

6. İletişim

6.1. İşbu Sözleşme ile ilgili herhangi bir soru veya talebiniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Firma Adı: silahtar makina

E-posta: info@silahtar.com.com.tr

İşbu KVKK Sözleşmesi, taraflar arasında karşılıklı olarak kabul edilmiştir ve yürürlüğe girmiştir.